P
 
J
acobs
S
oftware
E
ngineering VOF


De voornaamste expertise van PJSE ligt op het gebied van software ontwikkeling. Dit strekt zich uit van analyse/ontwerp tot implementatie, onderhoud/uitbreiding/reparatie en consultancy.

PJSE heeft onder meer ervaring met:

 • 'Fat client' systemen, oftewel volledige, zelfstandige desktop applicaties
 • Servers die al dan niet als service kunnen draaien
 • Client/server toepassingen
 • Websites en -applicaties
 • Service Oriented Architecture (SOA)
 • Databases
 • Middleware

De voornaamste domeingebieden waarbinnen PJSE actief is, zijn medische software (radiotherapie) en software voor en rondom betaalautomaten.

Een droge opsomming van een (klein) aantal methoden, technieken, talen en tools waarmee is gewerkt:

 • C/C++
 • C#.NET
 • WPF
 • PHP
 • ActiveX
 • STL
 • MFC
 • Visual Studio
 • Eclipse
 • MS SQL Server
 • MySql
 • SQLite
 • Dicom RT
 • VTK/ITK
 • Linux
 • Microsoft® Windows
 • UML
 • XML, XPATH, XSL(T)(-FO)
 • etc.